دعای روز دوشنبه

به نام خداوند بخشنده مهربان
بار خدایا تو اول این روز را خیر و صلاح و وسطش را رستگاری و آخرش را کامروایی بگردان و پناه می برم به تو از آن روزی که اول آن فزغ و ترس و وسطش جزع و فریاد و آخرش درد و رنج است ،
خدایا از تو آمرزش می طلبم و از تو می خواهم که عطا کنی بر من در این روز دوشنبه دو نعمت از جانب خود که آن دو یکی سعادت در اول روز به طاعت توست ،
و دوم نعمت در آخر روز ، به آمرزش تو ای کسی که اوست معبود و گناهان را جز تو کسی نتواند بخشید .

/ 0 نظر / 10 بازدید