مرد پرموي جهان

مرد پرموي جهان

0823yu.jpg

«يو ژن هوا» يك نوازنده چيني به عنوان سومين مرد پر موي جهان( سال 2004 ) اعلام شده است. 96 در صد از سطح بدن « يو » را موي سياه نسبتا بلند پوشانده است. در جهان، تنها دو برادر مكزيكي همانند او پر مو هستند. « يو » كه مجبور شده است با عمل جراحي از موهاي داخل گوش هايش خلاص شود در يك منطقه سردسير شمال شرقي چين به دنيا آمده و در سال 2004 بيست و شش ساله بوده است. پزشگان گفته بودند كه اگر او موهاي گوشش را از دست نمي داد ممكن بود دچار عفونت گوش شود كه به مغز آسيب مي رساند
/ 0 نظر / 12 بازدید