این جوکها دیگه خنده داره به جونه تو مگه نه؟

34.gifترکه با دوست دخترش تو ماشين بودن مي بينه جلوتر ايست بازرسيه به دوست دخترش مي گه تو پياده شو بعد از ايست بازرسي بگو مستقيم تجريش که من دوباره سوارت کنم ......بعد از ايست بازرس دختره يادش مي ره بگه تجريش مي گه ونک . ترکه مي گه شرمنده مصيرم نمي خوره

 

تركه گوشت مي خره بعد مي بره تو حياط كباب كنه بعد ميبينه يه گربه از اون بالا داره رد ميشه براي اينكه گربه رو گمراه كنه يه بابزن ورميداره ميگه: بلاليه بلال

 

به ترکه ميگن چلو کباب رو بيشتر دوست داري يا پدر و مادرتو ترکه ميگه:منو سر دو راهي نزاريد

 

دختره از پسره پرسيد من خوشگلم؟گفت نه .گفت دوستم داري؟گفت نوچ؟گفت اگه بميرم برام گريه ميكني؟ گفت اصلا؟دختره چشماش پر از اشك شد. هيچي نگفت:پسره بغلش كرد گفت:تو خوشگل نيستي زيبا ترين هستي.تورودوست ندارم چون عاشقتم. اگه تو بميري برات گريه نميكنم چون من هم ميمرم

 

دوست داري بگم ميخوام هر روز صبح با صدات بيدار بشم؛ بعد بفهمي با ساعت بودم؟! دوست داري بگم چرا رفتي؟ بعد بفهمي با برق بودم. دوست داري بگم هر جا باشي پيدات ميکنم بعد بفهمي با دسته کليدم بودم؟! دوست داري بگم دوستت دارم بعد فکر کني با... نه! ايندفعه با خودت بودم

 

ترکه نميره سر کار بعد وقتي مي ره ازش ميپرسن چرا نيومدي ميگه آخه پدرم فوت کرده بعد ميپرسن چرا زخمي هستي ميگه آخه وقتي داشتم خاکش مي کردم خيلي مقاومت کرد!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید