دومين گوسفند شبيه‌سازي شده، ديروز در مؤسسه رويان به دنيا آمد.

25379.jpg

این است گوسفند ملی !!!!

نمرديم و معني «جهت رفاه حال مراجعين محترم» را هم فهميديم! (عكس پاركينگ پاساژ پرديس در تجريش تهران)

25383.jpg

اين هم يك نوع اعتراض به فقر كه خواننده «دومينيكني» انتخاب كرده است

25382.jpg

يك نمايشگاه هنري در برلين

25381.jpg

25380.jpg

شير: كجا؟! وايسا برات آزادي و امنيت و دمكراسي مي‌خوام بيارم.
گوره‌خر: عجالتا اونجام رو ول كن!
 

عضویت در ایران عشقعضویت در ایران عشق

/ 0 نظر / 16 بازدید