بازگشت امام حسن (ع) ‏به مدينه

با پايان گرفتن مراسم صلح و كناره‏گيرى امام حسن(ع)از حكومت، آن بزرگوار بار سفر خود را براى حركت‏به سوى حجاز بست و با خاندان و نزديكان خود به سمت مدينه حركت نمود، و به تقاضاى برخى از اهل كوفه نيز-مانند مسيب بن نجبة و ديگران-كه خواستار توقف آن حضرت در كوفه شدند پاسخ رد داد، و درخواستشان را نپذيرفت (1) و به مدينه آمد و تا هنگام شهادت آن حضرت، كه حدودا در سال پنجاه هجرت اتفاق افتاد، ده سال در مدينه سكونت فرمود.

و چنانچه از روايات استفاده مى‏شود، در اين مدت نيز يكى دو بار با معاويه و درباريان او مانند عمرو بن عاص و مغيرة بن شعبة و مروان حكم و ديگران ديدارهايى داشته و سخنانى از آن حضرت در برخورد با آنها نقل شده است، و در اين برخوردها و ديدارها چيزى كه همه جا به چشم مى‏خورد، عناد و دشمنى و اهانت و جسارت آنها به امام مجتبى(ع)است كه بوضوح و عيان نقل شده و گويا همه جا خود را موظف مى‏دانستند تا امام(ع)را در انظار مردم و در حضور ديگران تحقير نمايند.

و حتى اين شيوه ناپسند در هواداران آنها و بنى‏اميه نيز معمول بوده كه هر جا امام(ع)را ديدار مى‏كردند دشنامى داده و يا زخم زبانى به آن بزرگوار بزنند كه از آن جمله ابن شهرآشوب در كتاب مناقب از اسماعيل بن ابان روايت كرده كه روزى امام حسن(ع)در مسجد رسول خدا(ص)عبورش به جمعى از بنى اميه افتاد كه حلقه‏وار دور يكديگر نشسته بودند و چون آن بزرگواررا ديدار كردند به صورت تمسخر و ريشخند با سر و چشم آن حضرت را به يكديگر نشان داده و پوزخند زدند...

امام(ع)دو ركعت نماز خواند و سپس به آنها فرمود: من تمسخر و اشارت سر و چشم شما را ديدم، و به دنبال آن سخنانى فرمود كه خلاصه‏اش اين است كه هر مقدار شما حكومت و سلطنت كنيد ما دو برابر آن حكومت‏خواهيم كرد و به دنبال آن فرمود:

«و انا لنا كل فى سلطانكم و نشرب و نلبس و ننكح و نركب، و انتم لا تاكلون فى سلطاننا و لا تشربون و لا تنكحون‏»(و ما با آسايش در دوران حكومت‏شما زندگى روزمره خود را در خوراك و پوشاك و زن و مركب داريم، ولى شما در دوران حكومت ما چنين آسايشى در خوراك و زندگى خود نداريد.

/ 0 نظر / 15 بازدید