احاديث در موردپيامبر

. نشان‌ منافق‌ سه‌ چيز است‌ :

1 - سخن‌ به‌ دروغ‌ بگويد .

2 - از وعده‌ تخلف‌ كند .

3 - در امانت‌ خيانت‌ نمايد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الايمان‌ ، ح‌ 89 )

2. منفورترين‌ چيزهاى‌ حلال‌ در پيش‌ خدا طلاق‌ است‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الظ‌لاق‌ ، ح‌ 1863)

3. فرزند آدم‌ وقتى‌ تن‌ تو سالم‌ است‌ و خاطرت‌ آسوده‌ است‌ و قوت‌ يك‌ روز خويش‌ را

دارى‌ ، جهانگر مباش‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740 )

4. فرزند آدم‌ ، آنچه‌ حاجت‌ تو را رفع‌ كند در دسترس‌ خود دارى‌ و در پى‌ آنچه‌ تو را

به‌ طغيان‌ وامى‌دارد روز مى‌گذارى‌ ، به‌ اندك‌ قناعت‌ نمى‌كنى‌ و از بسيار

سير نمى‌شوى‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 782 ، ح‌ 8740)

5. از نفرين‌ مظلوم‌ بپرهيز زيرا وى‌ به‌ دعا حق‌ خويش‌ را از خدا

مى‌خواهد و خدا حق‌ را از حق‌ دار دريغ‌ نمى‌دارد .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 507 ، ح‌ 7650)

6 . از استعمال‌ سنگ‌ حرام‌ در ساختمان‌ بپرهيزيد كه‌ مايه‌ ويرانى‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 405 ، ح‌ 41575)

7. از فراست‌ مؤمن‌ بترسيد كه‌ چيزها را با نور خدا مى‌نگرد .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3052)

8. از دنيا بپرهيزيد ، قسم‌ به‌ آن‌ كس‌ كه‌ جان‌ من‌ در كف‌ اوست‌ كه‌ دنيا از

هاروت‌ و ماروت‌ ساحرتر است‌ .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 182 ، ح‌ 6063)

9. از نفرين‌ مظلوم‌ بترسيد كه‌ چون‌ شعله‌ آتش‌ بر آسمان‌ مى‌رود .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 50. ، ح‌ 7601 )

10. دو چيز را خداوند در اين‌ جهان‌ كيفر مى‌دهد : تعدى‌ ، و ناسپاسى‌ پدر و مادر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 462 ، ح‌ 45458)

11. هر كس‌ از شما در خوردن‌ قسم‌ جدى‌تر است‌ به‌ جهنم‌ نزديكتر است‌ .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 11 ، ص‌ 7 ، ح‌ 30390)

12. در طلب‌ دنيا معتدل‌ باشيد و حرص‌ نزنيد ، زيرا به‌ هر كس‌ هر چه‌ قسمت‌ اوست‌

مى‌رسد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ التجارات‌ ، ح‌ 2133)

13. بهترين‌ كارها در نزد خدا نماز به‌ وقت‌ است‌ ، آنگاه‌ نيكى‌ به‌ پدر و مادر ، آنگاه‌

جنگ‌ در راه‌ خدا .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 285 ، ح‌ 18897)

14. محبوبترين‌ بندگان‌ در پيش‌ خدا پرهيزگاران‌ گمنامند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 153 ، ح‌ 5929 )

15. محبوبترين‌ كارها در پيش‌ خدا كاريست‌ كه‌ دوام‌ آن‌ بيشتر است‌ ، اگر چه‌ اندك‌

باشد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ صلاة‌ المسافرين‌ و قصرها ، ح‌ 1305)

16. بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ بينوايى‌ را سير كنند ، يا قرض‌ او را

بپردازند يا زحمتى‌ را از او دفع‌ نمايند .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 342 ، ح‌ 15958 )

17. بهترين‌ كارها در پيش‌ خدا نگهدارى‌ زبان‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 551 ، ح‌ 7851)

18. بهترين‌ جهادها در پيش‌ خدا سخن‌ حقى‌ است‌ كه‌ به‌ پيشواى‌ ستمكار گويند .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند الانصار ، ح‌ 21137)

19. بهترين‌ غذاها در پيش‌ خدا آن‌ است‌ كه‌ گروهى‌ بسيار بر آن‌ بنشيند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 233 ، ح‌ 40716)

20. بهترين‌ بازيها در پيش‌ خدا اسب‌ دوانى‌ و تيراندازى‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 344 ، ح‌ 10812)

21. خداوند بنده‌اى‌ را كه‌ به‌ هنگام‌ خريد و هنگام‌ فروش‌ و هنگام‌ دريافت‌ سهل‌انگار

است‌ دوست‌ دارد .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 85 )

22. از جمله‌ بندگان‌ آن‌ كس‌ پيش‌ خدا محبوب‌تر است‌ كه‌ براى‌ بندگان‌ سودمندتر است‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 15 ، ح‌ 86)

23. بر چهره‌ ستايشگران‌ ، خاك‌ بيفشانيد .

( كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 574 ، ح‌ 7960)

24. آنكه‌ در فروبردن‌ خشم‌ از ديگران‌ بيشتر است‌ ، از همه‌ كس‌ دورانديش‌تر است‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 17 ، ح‌ 95)

25. مردم‌ را از معاشرانشان‌ بشناسيد ، زيرا كند هم‌ جنس‌ با هم‌ جنس‌ پرواز .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 19 ، ح‌ 106)

26. بر امت‌ خويش‌ بيش‌ از هر چيز از هوس‌ و آرزوى‌ دراز بيم‌ دارم‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 490 ، ح‌ 7553)

27. خدا را بخوانيد و به‌ اجابت‌ دعاى‌ خود يقين‌ داشته‌ باشيد و بدانيد كه‌ خداوند دعا

را از قلب‌ غافل‌ بى‌خبر نمى‌پذيرد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 72 ، ح‌ 3176)

28. از مردم‌ جهنم‌ آنكه‌ عذابش‌ از همه‌ آسانتر است‌ دو كفش‌ آتشين‌ بپا دارد كه‌ مغز

وى‌ از حرارت‌ كفشهايش‌ به‌ جوش‌ مى‌آيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 14 ، ص‌ 527 ، ح‌ 39507)

29. آسانترين‌ كششهاى‌ مرگ‌ مانند صد ضربت‌ شمشير است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 569 ، ح‌ 42208)

30. اگر يكى‌ از شما به‌ كار قضاوت‌ ميان‌ مسلمانان‌ دچار شود بايد به‌ هنگام‌ غضب‌ از

قضاوت‌ خوددارى‌ كند و ميان‌ ارباب‌ دعوا در نگاه‌ و نشيمنگاه‌ و اشاره‌ تفاوتى‌

نگذارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 102 ، ح‌ 15034)

31. كسى‌ كه‌ خلق‌ و دين‌ وى‌ مايه‌ رضايت‌ است‌ به‌ خواستگارى‌ مى‌آيد به‌ وى‌ زن‌ بدهيد

وقتى‌ و اگر چنين‌ نكنيد فتنه‌ و فساد در زمين‌ فراوان‌ خواهد شد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 317 ، ح‌ 44695)

32. وقتى‌ خداوند بنده‌اى‌ را دوست‌ دارد ، دنيا را از او منع‌ مى‌كند چنانكه‌ شما مريض‌

خويش‌ را از نوشيدن‌ آب‌ منع‌ مى‌كنيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 471 ، ح‌ 16595)

33.وقتى‌ خداوند براى‌ بنده‌اى‌ نيكى‌ خواهد ، وى‌ را در كار دين‌ دانا و به‌ دنيا بى‌اعتنا

سازد و عيوب‌ وى‌ را بدو بنماياند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 137 ، ح‌ 28689)

34. وقتى‌ خواستى‌ كارى‌ را انجام‌ دهى‌ ، تأمل‌ كن‌ تا خدا راه‌ آن‌ را به‌ تو نشان‌ دهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5677)

35. وقتى‌ در كارى‌ تصميم‌ مى‌گيرى‌ ، در نتيجه‌ آن‌ بينديش‌ اگر نتيجه‌ نيك‌ است‌ آن‌ كار را

انجام‌ بده‌ و اگر بد است‌ از آن‌ در گذر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 99 ، ح‌ 5676)

36. وقتى‌ مى‌خواهى‌ عيوب‌ ديگران‌ را ياد كنى‌ ، عيوب‌ خويش‌ را بياد آر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 586 ، ح‌ 8027)

37. وقتى‌ يكى‌ از شما كسى‌ را مزدور مى‌كند ، مزدش‌ را به‌ او بگويد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 906 ، ح‌ 9124)

38. وقتى‌ خدا به‌ يكى‌ از شما چيزى‌ داد ، در صرف‌ آن‌ از خود و كسان‌ خود آغاز كند .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3398)

39. وقتى‌ كسى‌ در نماز پيشواى‌ مردم‌ شد ، نماز را سبك‌ گيرد كه‌ درميان‌ كسان‌ كوچك‌ و

بزرگ‌ و بيمار و ناتوان‌ هست‌ ، پس‌ هر وقت‌ براى‌ خود نماز گذارد هر چه‌ خواهد

طول‌ دهد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الصلاة‌ ، ح‌ 714)

40. وقتى‌ مرگ‌ طالب‌ علم‌ فرا رسد ، شهيد مى‌ميرد .

/ 0 نظر / 16 بازدید