پرش یک رودخانه از روی دیگری!

تا به حال یه پل آبی دیدید؟ پل آبی در آلمان یک شاهکار به حساب میاد!

شش سال زمان... 500 ملیون یورو  سرمایه... 918 متر طول...

این یک پل کانالی بر روی رود "الب" است در راستای طرح وحدت و یکپارچگی آلمان قسمتهای آلمان شرقی و آلمان غربی سابق را به هم متصل می کند. این پل در شهر "مگ دبورگ" در نزدیکی برلین واقع شده است. این عکس در روز افتتاح این پروژه گرفته شده است.

این پل نه تنها نماد وحدت آلمان است، بلکه نشانه قدرت مهندسی نیز هست. تقدیم به همه کسانی که قدر پروژه های مهندسی را میدانند.

 waterbridge_.jpg

/ 0 نظر / 36 بازدید