اقسام وحى

روح بر اثر كمالاتى كه دارد مى‏تواند از راه‏هاى گوناگون با عوالم روحانى تماس بگيرد.ما در اينجا خلاصه اين طرق را كه در روايات پيشوايان اسلام وارد شده است، (1) درج مى‏كنيم:

1-گاهى حقايق آسمانى را به طور الهام دريافت مى‏كند،و آنچه كه بر قلب او القاء مى‏شود،حكم علوم بديهى را پيدا مى‏كند كه شك و ترديد در آن راه نمى‏يابد.

2-جمله‏ها و كلماتى را از جسمى(مانند كوه و درخت)مى‏شنود،مانند شنيدن موسى‏«ع‏»سخن خدا را از درخت.

3-حقايق در عالم رؤيا براى او بسان روز روشن كشف مى‏شود.

4-فرشته‏اى از طرف خدا مامور مى‏شود كه كلام مخصوصى را به او برساند.

قرآن از اين طريق،براى رسول گرامى نازل شده است و خود قرآن نيز در«سوره شعراء»، آشكارا مى‏فرمايد:روح الامين(جبرئيل)آن(قرآن)را بر قلب تو نازل كرده است،تا از گروه ترسانندگان بوده باشى. 

/ 0 نظر / 19 بازدید